MENÜ

 

mmmmmmmmmmmmmDream Dance Tánc- és Mazsorett Csoportmmmmmmmm

 

Amit a maszorettről tudni érdemes

 

A mazsorett története

Hol találkozhatunk mazsorettekkel

Miért jó a mazsorett?


Mi az a twirling?

A twirling története

 

 


A mazsorett történeteA mazsorettek megjelenése a fúvószenekarokhoz vezethető vissza. A 19.században

a zenekarok karmestere használt botot a felvonuló zenekarok elött a ritmus

vezénylésére. Majd az 1930-as években a tamburmajor menetelt a felvonulás

élén, aki botforgatással színesítettea zenekarok menetét.

Mindez amerikai szokás lett. A botforgatás egyre bonyolultabbá vált, amit

táncos lépések egészítettek ki.


Az 1930-as évek elején a tamburmajorság igen egyedülálló és különleges dolog

volt. A felvonulásokon az alakzatban vonuló csapatok előtt menetelt a

tamburmajor, aki ellentétben a többi taggal lány volt.


 

A táncosság, botforgatás több szint adott a polgári, katonai és iskolai zenekaroknak.

A tamburmajor az egyetem vagy főiskola legügyesebb lánya volt,

akit a többiek irigykedve néztek a parádékon és elhatározták,

hogy ők is tamburmajorok szeretnének lenni. Így a felvonuló csoportok

népszerűsége és mérete növekedni kezdett és a botforgatás egyre népszerűbb

amerikai szokássá vált. A vonulást és a botforgatást egyre bonyolultabbá tették a

nehéz táncos jellegű lépések és az összetettebb forgatások.

Megtanulni egy ilyen  koreográfiát igen magas szintű képzettséget és rengeteg

gyakorlást igényelt és igényel. A bot nehézsége miatt a század elején főleg

fiúk és férfiak forgattak botot. 

Az 1930-as évek elején jelentek meg a mazsorettek, amikor a zenekarvezetők

elhatározták, hogy több nézőt vonzanak majd a vonuló zenekarok,

ha velük vonul 1 vagy 2 botforgató is.


Ez olyan népszerű lett, hogy az ország főiskolás lányai mind szerepelni akartak.

Kissebb és rövidebb botot készítettek a női botforgatók hirtelen feltűnése miatt.

A 40-es, 60-as években egyre több lány lett mazsorett.

A lányok és fiatal nők megjelenése által a botforgatás az önkifejezés

művészibb és tetszetősebb formájává vált.

 A mazsorettek elsősorban fúvószenekarokkal felvonuló, botot forgató lánycsoportot

jelent. A mazsorett egy olyan botot forgató lányt vagy fiút jelent,

aki egy koreográfiát mutat be egyedül, vagy csoportban,

rendszerint egy fúvószenekar társaságában, vagy legalábbis fúvószenére.


Az évek során a táncosok különböző újításokat vittek a műfajba. A hagyományos

tradíciónális indulók, menettáncok mellett megjelentek a show táncok. A show

táncok különböző táncműfaj elemit, lépéseit vették át. Ilyen például a samba,

cha- cha-cha, paso, dixie, jive, kan-kan alaplépései.


A mazsorett bot, pálca használata mellett megjelentek más eszközök, mint a

pom- pom, zászló, világítos bot, esernyő, stb., melyekkel gazdagítják és szine-

sítik műsoraikat.


Az újítások, az új eszközök, lépések hatására a zenében is történtek változások.

A fúvószene mellett más zenei műfajok is szerepet kaptak a koreográfiák kiala-

kításában.


Mára a mazsorettek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek Magyarországon.
Hol találkozhatunk mazsorettekkel
A mazsorettek számos ünnepségek, fesztiválok, különböző rendezvények, szabad-

téri bemutatók kedvelt szereplői.Legtöbbszőr fúvószenekarokkal együtt láthatóak,

főként Mazsorett és Fúvószenekari Fesztiválokon.

Találkozhatunk velünk falunapokon, ünnepségeken, fesztiválokon, versenyeken....
Miért is jó a maszorett
Röviden: Mert örömet szerez:) s emellett hozzájárul a fiatalok testi, értelmi, eszté-

tikai fejlődéséhez, segít a mozgáskultúra kialakításában. Sokoldalú képesség és

készségfejlesztő hatása van, fejleszti a mozgáskoordinációt, segíti a helyes test-

tartás kialakulását. A közös munka és fellépések összekovácsolják a fiatalokat, új

emberekkel és élményekkel gazdagodnak általa.


 

Forrás: http://www.botforgatok.hu/mazsorett/magyar/mazsorettrol/tortenete/tortenet.php


 

 


Mi az a twirling?A twirling olyan sport, ahol a bot – sporteszköz – a testen és a test körül forog,

közben gimnasztikai gyakorlatokat végez a versenyző. A repertoárban magas do-

bások és fergeteges botforgatási elemek vannak. E sportágban Európa- és Világ-

bajnokságokat is rendeznek. A versenyeken kötelező és szabadon választott ele-

mekből összeállított kűrökkel, egyéni,páros és csoportos versenyszámokban le-

het részt venni. A lányokon kívül egyre terjed a fiúk részvétele is eme sportágban.

 


Története


A TWIRLING botforgatás, mint sportág, világszerte egyre növekvő népszerűsége

1977-ben a Twirling Botforgatás Világszövetségének  (WBTF) megalapításához

vetetett. Ekkor egy szervezeti találkozót hoztak létre a világ több országának

részvételével, akik már hosszabb ideje szakosodtak a twirling botforgatás tanítá-

sára. Ezen a találkozón létrehozták a WBTF-t a sportág fejlesztésére, ösztön-

zésére, és szabványosítása céljából. A második találkozó (nemzetközi együtt-

működés szellemében) 1978-ban került megrendezésre, amelyen jóváhagyták

a Szövetség testületi szabályzatát, a képviselők megvitatták a nemzetközi ver-

senyek szabályzatának vitás kérdéseit.

Az első világbajnokság bevezetéseként a WBTF 1979-ben megrendezte az el-

ső twirling botforgatás „világbemutatóját”, mely a Szent Márk tér gyönyörű kör-

nyezetében, Velencében (Olaszországban), került megrendezésre.Kb. 10.000

fős tömeg volt kíváncsi erre az új sportágra, ahol a sportolók bonyolult gyakor-

latokat hajtottak végre, rendkívüli pontossággal és bájjal.

 

1979-ben a Szövetség képviselői ismét találkoztak, hogy véglegesítsék az első

világbajnokságra vonatkozó terveket, amelyre 10 országból képviselők.

Az USTA (Amerikai Twirling Szövetség) adott helyet az első világbajnokságnak,

Seattle-ben 1980-ban.Minden évben egy tagország rendezi meg a bajnokságot.

1999-ben a 20. világbajnokság újból az USA-ban került megrendezésre: Dajtona

Beach-ben, Floridában, ahol az eredeti tíz ország helyett tizenhat országra nö-

vekedett a résztvevők száma.

 

Akkori tagok:

Ausztrália, Brazília, Belgium, Kanada, Anglia, Franciaország, Németország, Írország, Japán,

Hollandia, Norvégia, Skócia, Spanyolország, Svájc, USA

 

Napjainkban a Twirling Világszövetség tagjai:

Anglia, Ausztrália, Belgium, Dánia, Hollandia, Kanada, Franciaország,

Németország, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Skócia,

Szlovénia, Horvátország, Spanyolország, Svájc és USA.  Magyarország társult

tag lett (2003. augusztus 10-én Spanyolországban).

 

 


Forrás: http://twirling.uw.hu/ éshttp://twirling.hu/ Magyar Twirling Szövetség honlapja


 

mmmmmmmmmmmmmDream Dance Tánc- és Mazsorett Csoportmmmmmmmm

Asztali nézet